Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008

Drukuj
1 2 3

 Apteki ogólnodostępne

woj. pomorskiego

  

     Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że dnia 3 maja 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374). Określa ono m.in.:
1. warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych,
2. sposób dostarczania produktów do odbiorców,
3. wymagania dotyczące lokalu placówki prowadzącej w/w działalność,
4. zadania osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej oraz kierownika tej placówki.

     Mając powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek ogólnodostępnych na terenie działania o:
a. zgłoszenie prowadzenia działalności w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych,

    w terminie określonym w § 6 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia,
b. wskazanie nazwiska farmaceuty odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej,

    zgodnie z § 7 ust. 1,
c. prowadzenie działalności zgodnie z wymogami rozporządzenia cytowanego na wstępie.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

dr farm. Weronika Żebrowska


Data wytworzenia: 2008-05-05 Autor: Ewa Kosecka Data publikacji: 2008-05-05 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Kosecka Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-02 Osoba modyfikująca: Administrator