Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Delegatura w Słupsku

Kierownik Delegatury
mgr farm. Ewa Idźkowska

  

76-200 Słupsk

ul. Jana Pawła II nr 1
tel.: 59-842-38-19
fax: 58-320-28-58
e-mail: wif.kierownik.delegatura.slupsk@wp.pl

 

Pracownicy Delegatury:
1. mgr farm. Agata Werochowska - Inspektor Farmaceutyczny
2. Małgorzata Szeligowska - Inspektor (sekretariat)