Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Delegatura w Słupsku

Kierownik Delegatury
mgr farm. Ewa Idźkowska

 

ul. Jana Pawła II nr 1

76-200 Słupsk
tel.: 59 842-38-19
e-mail: wif.kierownik.delegatura.slupsk@wp.pl

 

Pracownicy Delegatury:
1. mgr farm. Agata Werochowska - Inspektor Farmaceutyczny
2. Małgorzata Szeligowska - Inspektor (sekretariat)