Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

PRACA

*

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego
w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

więcej  -  plik PDF

Szczegółowo wymagania na powyższe stanowisko zawarte są w ogłoszeniu o naborze, dostępnym na stronie www.gif.gov.pl w zakładce urząd/prac i praktyki w gif oraz na stronie www.dsc.kprm.gov.pl

  

*

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego

w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru.

więcej - plik pdf

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zapewnia swoim pracownikom (...) - plik pdf

Szczegółowo wymagania na powyższe stanowisko zawarte są w ogłoszeniu o naborze, dostępnym na stronie www.gif.gov.pl w zakładce urząd/prac i praktyki w gif oraz na stronie www.dsc.kprm.gov.pl

 

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -     1/2

termin składania dokumentów  -     27  lutego  2018 r.

więcej  -   plik PDF

Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko księgowego  - plik PDF
  
Wynik naboru na stanowisko księgowego  -  plik PDF

   

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -     1/2

termin składania dokumentów  -     21  września  2017 r.

więcej  -   plik PDF
   
WYNIK NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO -   plik PDF
   

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -     1 etat

termin składania dokumentów  -     14 Lipca 2017 r.

więcej    plik PDF

 
WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO   -   plik PDF
  

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: biurowo-administracyjnych

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -     1 etat

termin składania dokumentów  -     20  czerwca  2017 r.

więcej  -   plik PDF

  
LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO INSPEKTOR DO SPRAW: BIUROWO-ADMINISTRACYJNYCH   -   plik PDF
  
WYNIK NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW BIUROWO-ADMINISTRACYJNYCH -  plik PDF
    

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

księgowy

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -   1

termin składania dokumentów  -     5  grudnia  2016 r.

więcej  -   plik pdf

   

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO  KSIĘGOWEGO   -   plik PDF
        
WYNIK NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO     -   plik PDF

     

 

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

księgowy

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

wymiar etatu -   1

termin składania dokumentów  -     13 października 2016 r.

więcej  -   plik PDF

     

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO  KSIĘGOWEGO   -    plik PDF
    
WYNIK NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO     -     plik PDF

 

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

inspektor farmaceutyczny

wymiar etatu -   1

termin składania dokumentów -     25-03-2016 r.

więcej  -   plik PDF

        
LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO  INSPEKTORA  FARMACEUTYCZNEGO   -   plik PDF
    
WYNIK NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO    -   plik PDF    
      
   

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

inspektor farmaceutyczny

wymiar etatu - 1

termin składania dokumentów -   10-08-2015 r.

więcej  -   plik PDF

    

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO  INSPEKTORA  FARMACEUTYCZNEGO   -   plik PDF
 

WYNIK NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO    -    plik PDF

 

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

inspektor farmaceutyczny

wymiar etatu - 1

termin składania dokumentów -   12-06-2015 r.

więcej  -  plik PDF

    

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 
NA  STANOWISKO  INSPEKTORA  FARMACEUTYCZNEGO   -   plik PDF
 

WYNIK NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO    -   plik PDF

     

*

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

radca prawny

wymiar etatu - 1

termin składania dokumentów -    13-06-2015 r.

więcej -   plik PDF

  

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO   -   plik PDF
 
WYNIK NABORU ZA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO   -   plik  PDF