Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Opłaty

1. Cennik opracowano na podstawie stawki za roboczo-godzinę, która podlega okresowej waloryzacji.
 
2. Koszty badań prób zleconych obciążają zleceniodawcę.
  
3. Ceny badań:
  

     - woda oczyszczona produkcyjna  -  252,70 zł

     - analiza czystości mikrobiologicznej powietrza (loża)  - 180,50 zł

     - analiza skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - sporal S  - 36,10 zł

     - analiza skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - sporal A  - 36,10 zł

 

     
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
NBP O/O Gdańsk Nr 25 1010 1140 0159 7422 3100 0000