Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Sprawozdania finansowe

1. Bilans

plik PDF

2. Informacja dodatkowa

Str 1

Str 2

Str 3

Str 4

Str 5

Str 6

3. Rachunek zysków i strat

Str 1

Str 2

4. Zestawienie zmian w funduszu

Str 1

Str 2