Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm. Beata Lutkiewicz
  
tel.: 58 300-00-92
email:  lutkiewicz.b@wiif.gdansk.pl