Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 

ul. Jaśkowa Dolina 105
80-286 Gdańsk

Budynek Przychodni Morena (III piętro)

tel.: 58-345-62-70
fax: 58-320-28-58

e-mail: laboratorium@wiif.gdansk.pl

czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek od 07.00 do 15.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Instrukcje dotyczące przygotowania poszczególnych próbek do badania
oraz wzory zleceń na badania znajdują się w zakładce pliki do pobrania...

Cennik obowiązujących opłat za poszczególne badania znajduje się w zakładce opłaty...

 

Kierownik Laboratorium:
dr farm. Agnieszka Dorosz

Pracownicy Laboratorium:
1. mgr Maria Różyńska
2. mgr Dorota Łosowska Krajnik
3. techn. farm. Anna Mazurek

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Zadania Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  
  • Badania kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych pobranych w trakcie kontroli lub zgłoszonych przez pacjentów z powodu zastrzeżeń co do jakości.
  • Kontrola seryjna wstępna surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych.
  • Badania czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych (powietrze, powierzchnia, personel).
  • Kontrola mikrobiologiczna skuteczności procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem (suszarka) i za pomocą pary wodnej (autoklaw).
  • Badania wody oczyszczonej produkcyjnej stosowanej do produkcji leków recepturowych i aptecznych (z aptek ogólnodostępnych i szpitalnych).
  • Usługi w zakresie analizy farmaceutycznej (badania czystości mikrobiologicznej, jałowości, analiza tożsamościowa składu oraz oznaczenia ilościowe zawartości substancji leczniczych).
  • Kontrola jakości surowców farmaceutycznych.

    

Laboratorium przypomina, że zgodnie z Farmakopeą Polską kontrolę jakości wody do receptury aptecznej należy przeprowadzać z częstotliwością zależną od objętości wody wytwarzanej przez dane urządzenie:

  • do 25 l dziennie – nie rzadziej niż co 90 dni
  • od 25 l do 150 l dziennie – nie rzadziej niż co 30 dni
  • ponad 150 l dziennie – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Data stworzenia : 2015-01-01 14:58 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:58 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-15 12:10 Osoba modyfikująca : Marek Grzymała