Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Opłaty

1. Cennik opracowano na podstawie stawki za roboczo-godzinę, która podlega okresowej waloryzacji.
 
2. Koszty badań prób zleconych obciążają zleceniodawcę.
  
3. Ceny badań:
 

- analiza wody oczyszczonej produkcyjnej (mikrobiologia i fizykochemia) - 328,30 zł
- analiza czystości mikrobiologicznej powietrza (loża) - 234,50 zł
- analiza skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - sporal S - 46,90 zł
- analiza skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - sporal A - 46,90 zł

     
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
NBP O/O Gdańsk Nr 25 1010 1140 0159 7422 3100 0000

Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Data stworzenia : 2015-01-01 15:16 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 15:16 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-18 09:18 Osoba modyfikująca : Ewa Kosecka