Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Opłaty

1.  Opłaty w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
     i apteki szpitalnej oraz punktów aptecznych:
     
      - opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej od 01.01.2021 r. wynosi -   14 000  zł
     
      - opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki szpitalnej od 01.01.2021 r. wynosi -   14 000  zł
     
      - opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie apteki szpitalnej wynosi -    2 800   zł
         
      - opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej od 01.01.2021 r. wynosi -   2 800 zł
        
      - opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki -   2 800 zł
            
      - opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego  wynosi -   1 800 zł 
     
      - opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie punktu aptecznego wynosi -   900 zł
     
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50,
80-874 Gdańsk
Nr    25 1010 1140 0159 7422 3100 0000
     
     
2. Opłaty za wydanie zezwolenia dla jednostek naukowych
  
      - opłata na wydanie zezwolenia dla jednostki naukowej na stosowanie w celu prowadzenia  
        badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych wynosi – 750 zł
  
      - opłata na wydanie zmiany do  zezwolenia dla jednostki naukowej na stosowanie w celu
        prowadzenia badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych
        wynosi – 350 zł
   
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:
   
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
Nr    25 1010 1140 0159 7422 3100 0000
  
   
 
3. Opłaty skarbowe:
   
      - opłata za pełnomocnictwo  - 17 zł      
 
      - opłata za wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub
        punktu aptecznego wynosi  - 10 zł  
  
      - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony  - 5 zł
       
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Nr    31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-27 08:59 Osoba modyfikująca : Ewa Kosecka