Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Opłaty

1.  Opłaty w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i apteki szpitalnej oraz punktów aptecznych:
     
- opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej od 01.01.2023 r. wynosi -  17 450 zł
     
- opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki szpitalnej od 01.01.2023 r. 
  wynosi -  17 450 zł
     
- opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie apteki szpitalnej wynosi -  3 490
         
- opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej od 01.01.2023 r. wynosi -  3 490 zł
        
- opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki -  3 490 zł
            
- opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego  wynosi -  1 800 zł 
     
- opłata za zmianę w zezwoleniu na prowadzenie punktu aptecznego wynosi -  900 zł
     
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50,
80-874 Gdańsk
Nr    25 1010 1140 0159 7422 3100 0000
     
     
2. Opłaty za wydanie zezwolenia dla jednostek naukowych
  
- opłata na wydanie zezwolenia dla jednostki naukowej na stosowanie w celu prowadzenia  
  badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych wynosi – 750 zł
  
- opłata na wydanie zmiany do  zezwolenia dla jednostki naukowej na stosowanie w celu
  prowadzenia badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych
  wynosi – 350 zł
   
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:
   
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
Nr    25 1010 1140 0159 7422 3100 0000
  
   
 
3. Opłaty skarbowe:
   
- opłata za pełnomocnictwo  - 17 zł      
 
- opłata za wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wynosi  - 10 zł  
  
- opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony  - 5 zł
       
Powyższe opłaty należy uiszczać na konto:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Nr    31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-09 12:34 Osoba modyfikująca : Ewa Kosecka