Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia finansowanym
w części 85/22 - województwo pomorskie dział 851 - Ochrona zdrowia 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna.
  
Inspektorat prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
  
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku dysponuje majątkiem należącym do Skarbu Państwa
o łącznej wartości księgowej brutto (wg stanu na 31.12.2020 r.) - 1 394 672,33 zł   w tym:
     - maszyny i urządzenia (w tym komputery) - 122 687,59 zł
     - środki transportu - 112 914,00 zł
     - narzędzia, przyrządy, wyposażenie (w tym Laboratorium) - 1 100 897,87 zł
     - wartości niematerialne i prawne - 58 172,87 zł
  
Na potrzeby inspektoratu wynajmowane są pomieszczenia:
     - siedziba WIF w Gdańsku, ul. Na Stoku 50
     - Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 105
     - Delegatura WIF w Słupsku, ul. Jana Pawła II nr 1
  
  

Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetu państwa

Podmiot udostępniający informacje: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-25 09:58 Osoba modyfikująca : Marek Grzymała