Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia finansowanym
w części 85/22 - województwo pomorskie dział 851 - Ochrona zdrowia 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna.
  
Inspektorat prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).
  
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku dysponuje majątkiem należącym do Skarbu Państwa
o łącznej wartości księgowej brutto (wg stanu na 31.12.2018 r.) - 1 605 920,00  w tym:
     - maszyny i urządzenia (w tym komputery) - 137 248,69
     - środki transportu - 161 014,00
     - narzędzia, przyrządy, wyposażenie (w tym Laboratorium) - 1 244 666,56
     - wartości niematerialne i prawne - 62 990,75
  
Na potrzeby inspektoratu wynajmowane są pomieszczenia:
     - w Gdańsku - siedziba WIF w Gdańsku, ul. Na Stoku 50
     - Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 105
     - Delegatura WIF w Słupsku, ul. Jana Pawła II nr 1
  
  
Data stworzenia : 2015-01-01 14:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-28 11:40 Osoba modyfikująca : Lidia Zajączkowska